Wonen in Zwitserland


Verhuizen naar Zwitserland betekent voor veel mensen een belangrijke en ingewikkelde stap in hun leven, terwijl Zwitserland nog altijd een toevluchtsoord is bij uitstek voor mensen die om wat voor reden dan ook hun geboorteland willen verruilen voor een plek die beter beantwoord aan hun (individuele) woon- en leefwensen.
De kwaliteit van leven is aanzienlijk hoger dan elders.

Een meer romantische en schilderachtige omgeving om te wonen, waar naast rust en comfort voldoende ruimte en vrijheid aanwezig zijn, of wellicht een meer gestructureerde aanpak en invloed op datgene wat men met noeste arbeid heeft verworven. Zwitserland heeft het als grootste neutrale natie allemaal.

In Zwitserland hecht men in veel opzichten aan zijn zelfstandigheid, een eigenschap die zich overal openbaart. In Zwitserland heeft de bevolking een ander idee van de overheid, en men voelt zich zeker geen onderdaan van de overheid.
Het volk bepaalt – ondermeer - de hoogte van de belastingtarieven en men is gewoon aan de gedachten dat er tegenover belastingbetalen prestaties van de overheid dienen te staan.
Tussen de verschillende kantons is er – min of meer – sprake van een competitie op het gebied van de hoogte van de belastingtarieven. Deze onderlinge concurrentie heeft een verlagende, maar vooral prestatiegerichte aanpak van de gemeenten en kantons.

De laatste jaren hebben wij ervaring opgedaan met diverse particuliere buitenlandse opdrachtgevers die – met onze hulp - hun weg hebben gevonden naar een nieuwe, tijdelijke of definitieve, woon en leefomgeving en die gekozen hebben voor het woon- en werkgebied, het Sense Oberland, dat door ons, afkomstig uit deze omgeving - volledig wordt gekend en waardoor wij in de gelegenheid zijn woningen en locaties te verwerven die niet voor iedereen te koop zijn.

Sinds de grenzen voor burgers van EG-lidstaten zijn opengesteld is hun aantal toegenomen, waarbij ook jongeren in toenemende mate geïnteresseerd zijn. Dit wil echter niet zeggen dat de deuren wagenwijd open staan. Verblijfsvergunningen zijn er in alle kleuren en maten.
Het zijn vooral deze opdrachtgevers geweest, die ons hebben geleerd dat alleen een integrale toetsing en toepassing van de benodigde kennis en ervaring kan leiden tot een succesvolle verhuizing naar Zwitserland.

De vennootschap (AG) heeft zich gespecialiseerd in het oplossen van de integrale woon en leefwensen van mensen die op zoek zijn naar een succesvolle relocatie, waartoe wij niet alleen het gunstigste belastingtarief maar eveneens de sociale integratie rekenen.
In de praktijk komt het er op neer dat een en ander als full-service pakket aangeboden en gerealiseerd wordt in samenwerking met lokale en regionale collega’s die mede gewend zijn om te onderhandelen met Zwitserse instanties en binnen budgetten en tijdschema’s oplossingen bedenken die hout snijden.

Naar onze klant toe is er sprake van één coördinerend aanspreekpunt.
Wij hechten er aan om potentiële relaties – zogewenst – in contact te brengen met de ervaringen van Nederlandssprekende relaties die hen voorgingen.Informatie over de regio Schwarzsee/Sense Oberland vind u hier


(C) 2008 - Alle Rechten voorbehouden

pagina drukken