Wij stellen ons aan u voor

BRL Immobilien A.G.


De vennootschap BRL – Immobilien A.G. wordt bestuurd en beheerd door lokaal Zwitsers management. Bovendien zijn ter plaatse woonachtige Nederlanders, die een ruime ervaring opgedaan hebben met wonen in de ruimste zin van het woord en de accountancy en jaren in Zwitserland wonen, als mede oprichters betrokken.

Verhuizen naar Zwitserland betekent voor veel mensen een belangrijke en ingewikkelde stap in hun leven, terwijl Zwitserland nog altijd een toevluchtsoord is bij uitstek voor mensen die om wat voor reden dan ook hun geboorteland willen verruilen voor een plek die beter beantwoord aan hun (individuele) woon- en leefwensen.
De kwaliteit van leven is aanzienlijk hoger dan elders.

Wij hebben ervaren dat het voor buitenstaanders moeilijk is om in een korte tijd volledige informatie te verwerven over alle aspecten van het wonen en leven in Zwitserland. Wij trachten de kennis en ervaringen van initiatief tot financiering en alles daartussen te beschouwen als resultaat van onze inschakeling.

De vennootschap (AG) heeft in 2005 de eigendom verworven van het **** - sterren hotel Hostellerie am Schwarzsee. Dit hotel wordt door een dochtervennootschap onder leiding van de heer Peter Roodbeen geëxploiteerd. Dit hotel biedt de mogelijkheid om u een – op maat samengesteld - pakket van wonen met zorg te bieden voor langere periodes.

Onze opdrachtgevers en gasten zijn zeer verschillend - van overheden tot particulieren – en afkomstig uit Zwitserland en de meeste andere landen van de EG. De laatste jaren hebben wij ervaring opgedaan met diverse particuliere buitenlandse opdrachtgevers die – met onze hulp - op eigen kracht hun weg hebben gevonden naar een nieuwe, tijdelijke en of definitieve, woon en leefomgeving en die gekozen hebben voor het woon- en werkgebied, het Sense Oberland, dat door ons, afkomstig uit deze omgeving - volledig wordt gekend en waardoor wij in de gelegenheid zijn woningen en locaties te verwerven die niet voor iedereen te koop zijn.

Het zijn vooral deze opdrachtgevers geweest, die ons hebben geleerd dat alleen een integrale toetsing en toepassing van de benodigde kennis en ervaring kan leiden tot een succesvolle verhuizing naar Zwitserland.
De vennootschap (AG) heeft zich gespecialiseerd in het oplossen van de integrale woon en leefwensen van mensen die op zoek zijn naar een succesvolle relocatie, waartoe wij niet alleen het gunstigste belastingtarief maar eveneens de sociale integratie rekenen.
In de praktijk komt het er op neer dat een en ander als full-service pakket aangeboden en gerealiseerd wordt in samenwerking met lokale en regionale collega’s die mede gewend zijn om te onderhandelen met Zwitserse instanties en binnen budgetten en tijdschema’s oplossingen bedenken die hout snijden.

Naar onze klant toe is er sprake van één coördinerend aanspreekpunt.
Wij hechten er aan om potentiële relaties – zogewenst – in contact te brengen met de ervaringen van Nederlandssprekende relaties die hen voorgingen.Christian Luder
General Manager

(C) 2008 - Alle Rechten voorbehouden

pagina drukken